Čo robíme

Základom mnohých systémov českej internetovej jednotky sú AI technológie. Tieto systémy sa nezaobídu bez modelov strojového učenia. Naše výskumné oddelenie sa stará o personalizáciu celého Seznamu, hlavne reklamného a doporučovacieho systému. Extrahujeme užitočné informácie z dát, ktoré potom poskytujeme ďalším našim službám. Naše modely hľadajú vzory v správaní používateľov, klasifikujú obsahy stránok, snažia sa pochopiť zámer vyhľadávacieho dotazu, modelujú časové rady, detekujú anomálie - a to je len malý výpis aplikácií, s ktorými sa výskum stretáva. Práca výskumníka však nie je len o učení modelov a ich vyhodnocovaní, ale aj o ich debugovaní, analýze dát, programovaní, navrhovaní efektívnych algoritmov, komunikácii s produktovými manažérmi a vývojom, ktorý sa stará o prevádzku modelov v produkcii. Neoddeliteľnou súčasťou je neustále vzdelávanie, štúdium odborných článkov a udržiavanie si prehľadu o trendoch, ktoré výskumník môže získať napríklad na špičkových zahraničných konferenciách.

 

Čo ťa čaká

Zameriaš sa na výzvy spojené s interpretáciou užívateľského správania vrátane časopriestorových dát. Budeš pracovať s dátami zo služieb ako Mapy, Sklik, Zboží, Seznam Zprávy, Novinky, Kupi a mnoho ďalších. Tieto dáta budú slúžiť ako vstup pre tvoje ML modely. Stretnúť sa možeš so všetkým, čo patrí do ML: rešerše SOTA, vymýšľanie úplne nových riešení, ladenie desiatok, spracovanie a analýza dát, modelovanie, vyhodnocovanie, debugovanie, AB testovanie, MLOps, týmová práca... To všetko medzi odborníkmi, ktorí majú za sebou desiatky úspešných (aj neúspešných) aplikácií ML na reálnych problémoch.

 

Aké technológie používame a ako fungujeme

 • Základom je Python - Pandas, Numpy, Scikit-learn atď.
 • V rámci spracovania GEO dát pracujeme s nástrojmi ako GeoPandas, MovingPandas, trackintel apod.
 • Veľké dáta spracovávame v PySparku na Hadoop clusteroch.
 • Na analýzy využívame nástroje Hive, Tableau a Jupyter notebooky.
 • Modely učíme s pomocou TensorFlow, PyTorch, XGboost, Catboost, Vowpal wabbit apod.
 • Pracujeme s jazykovými modelmi ako napríklad Small-E-Czech, využívame OpenAI API s ChatGPT a pracujeme aj na adopcii veľkých jazykových modelov.
 • Všetko udržujeme pomocou GitLabu a jeho CI, Dockeru.
 • S produktákmi si plánujeme svoju prácu a odbavujeme ju v dvojtýždenných sprintoch.
 • Úzko spolupracujeme s vývojármi, ktorí vyvíjajú infraštruktúru a starajú sa o prevádzku produkčného prostredia.

Hľadáme niekoho

 • Hľadáme niekoho, pre koho je Machine Learning vášeň a intenzívne sa mu venuje a aj naďalej chce.
 • dobré znalosti v oblasti strojového učenia, dátovej analýzy a štatistiky.
 • Má záujem o "časopriestorové" dáta - ich analýzu, spracovanie, interpretáciu alebo vizualizáciu.
 • Vie, že optimalizácia modelu predstavuje len malú časť problému - nebojí sa kontrolovania a spracovávania dát.
 • bakalárske alebo vyššie vzdelanie v oblasti strojového učenia alebo niekoľkoročné ( 3+) praktické skúsenosti s realizáciou projektov založených na strojovom učení. 
 • Vie slušne programovať v jazyku Python a navrhovať efektívne algoritmy.
 • Spracovanie dát a dotazy v SQL mu nerobia problém.
 • Spark je pre nás jedna z fundamentálnych technológií. Ak v ňom vie, bod navyše.
 • Vie čítať dokumentáciu a odborné články v anglickom jazyku.
 • Vie pracovať samostatne a aktívne komunikovať. Pracovať v tíme mu nerobí problémy.

Čo ponúkame

 • Kreatívne a neformálne prostredie a možnosť sebarealizácie
 • Budete sa podieľať na rozvoji systémov, ktoré denne využívajú tisícky inzerentov a ovplyvňujú obsah internetu pre milióny používateľov internetu
 • Osobný rozvoj - vzdelávanie v rámci projektov, vyhradený čas pre vzdelávanie podľa vlastnej voľby, účasť na odborných konferenciách, prezentácie výskumu na interných a externých akciách
 • Výber techniky (MacBook Pro, Dell) a prostredie (macOS, Windows, Linux), dobrý monitor
 • Flexibilná pracovná doba
 • Hybridné pracovné miesto - vyberieš si kedy pracuješ z domu (remote) a kedy v office
 • Dlhodobá spolupráca
 • Možnosť kvartálneho bonusu podľa plnenia cieľov
 • 5 týždňov dovolenky bez ohľadu na vek
 • Až 5 free days do roka
 • Cafeteria

Seznam.cz, a.s.